In Activities

Say and Do GREEN!

The #SayandDoGreen campaign came to its end, after 8 days of interaction and nice green talks with all of you!

We have enjoyed to be part of all your curiosity, your full understanding on environment and your commitments for a better future. Also, to have taken all your gratitude and feedbacks for green communication campaigns.

We wish nature to be green, clean and with high diversity!
We will engage in clean actions, self and public education and increase green spaces to protect the environment!
We will use sustainable transport, protect biodiversity and eat local and organic to prevent climate change!

In 8 days we have collected 2130 inspiring shares which we have stored and organized in visuals graphs and messages to echo the public speaking.

Thank you and see you all in the next green public campaign!

For more information on the #SayandDoGreen campaign scroll our social media and enjoy the posts!

……..

Pas 8 ditësh ndërveprim dhe bisedash të bukura të gjelbërta me të gjithë ju, fushatës #SayandDoGreen i erdhi fundi.

E shijuam të ishim pjesë e gjithë kuriozitetit tuaj, botëkuptimit tuaj të plotë mbi mjedisin dhe angazhimeve tuaja për një të ardhme më të mirë. Gjithashtu, të mirëprisnim mirënjohjen dhe komentet për fushatat e gjelbërta të komunikimit.

Dëshirojmë që natyra të jetë e gjelbër, e pastër dhe e larmishme!

Ne do të angazhohemi në aksione pastrimi, në edukim të vetes dhe publikut dhe të rrisim hapësirat e gjelbra për të mbrojtur mjedisin!

Ne do të përdorim transport të qëndrueshëm, do të mbrojmë biodiversitetin dhe do të ushqehemi me ushqim lokal dhe organik për të parandaluar ndryshimet klimatike!

Në 8 ditë ne kemi mbledhur 2130 mesazhe frymëzuese të cilat i kemi ruajtur dhe organizuar në grafikë vizualë për t’i shtuar jehonë fjalës së publikut.

Faleminderit dhe ri-shihemi në fushatën e ardhshme të gjelbër!

Për më shumë informacion mbi fushatën #SayandDoGreen, shikoni në rrjetet tona sociale dhe shijoni postimet!

    Comments are closed.