2019

Kërkesat e Direktivave për emetimet industriale dhe impiantet mesatare të djegies

On December 4, 2019, the workshop on “ Industry Emissions and Medium Combustion Plants Directives’ requirement” took place with aim ...
Lexoni më shumë

Përgatitja për negociatat për Kapitullin 27: mobilizim për mbështetje për mjedisin Shqiptar

“Preparing Chapter 27 negotiations: mobilizing support for Albanian environment”, was held on 11 November 2019. It was a high-level meeting ...
Lexoni më shumë

Takimi “ Përgjegjësitë e Zgjeruara të Prodhuesit për Menaxhimin e disa rrymave të Mbetjeve” – nga koncepti tek krijimi i një sistemi

(packaging, waste electronic and electrical equipment, batteries and accumulator and end of life vehicles)   Workshop on the main requirements ...
Lexoni më shumë

Takimet NAD (7-18 tetor)

During the period of 7-18 October 2019, 7 meetings took place between the national experts and representatives from relevant institutions, ...
Lexoni më shumë

Bashkëpunimi ndërmjet universiteteve, sektorit privat dhe qeverisë shqiptare per hartimin e politkave Mjedisore

The stakeholder’s meeting “Cooperation between Universities, Private Sector and Albanian Government in Policy Making in Environment” took place on 2 ...
Lexoni më shumë

Përfshirja e OJQ-ve në negociatat me BE-në për Kapitullin 27 - Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

NGO is considered as one of the most important stakeholder which participation can only bring benefit to the EU negotiation ...
Lexoni më shumë

Takimet SPA 8 mars-5 prill

  Screening Preparatory Assessment (SPA) meetings were considered to be very important for the negotiation process, especially after the explanatory ...
Lexoni më shumë

Takim planifikimi i SANE27- Krijimi i sfondit për screening dhe negociatat për Kapitullin 27

On February 05-06, 2019, SANE27 organized a two days planning meeting in order to start preparing for screening and negotiations ...
Lexoni më shumë

Komentet janë të mbyllura.