Green27+

GREEN 27 - koalicioni i OJF-ve shqiptare bëhet pjesë e nismës rajonale

Të gjitha vendet në Ballkanin Perëndimor po e shohin integrimin në BE si horizontin e

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

9 takime për të prezantuar AP e përgatitur për nën-kapituj: Legjislacioni Horizontal, Cilësia e Ujit, Zhurma, Mbrojtja e Natyrës

Lexo më shumë

Green27+

Uji: Pasuria jonë e pa menaxhuar

European environmental acquis and principles of integrated water resources management in the Albanian perspective. Albania is the...

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

SANE27 program, has supported the MTE in preparation of Action Plans for each directive / regulation of the Chapter 27. 27 Action...

Lexo më shumë