• Vacancy Announcement

  Aktivitete

  Terms of Reference for recruiting pool of junior and senior National EU Approximation Experts in Environment and Climate Change, Chapter 27 ”Support Albanian Negotiation in Environment, Chapter 27 (SANE27) second phase 1. Function Description: The positions will be within the Swedish...

  Lexo më shumë

 • Planning Meeting for the November 2021-April 2022 Implementation Period

  Aktivitete

  Supporting Albanian Negotiations in Environment, Chapter 27  (SANE27) phase II, has started its implementation on September 1, 2021. Following the Inception phase, on 5th of November, 2021 at Hotel Rogner, was held the first Planning Meeting for the November 2021-April 2022 Implementation period....

  Lexo më shumë

 • Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

  Aktivitete

  9 takime për të prezantuar AP e përgatitur për nën-kapituj: Legjislacioni Horizontal, Cilësia e Ujit, Zhurma, Mbrojtja e Natyrës, Kimikatet (1 direktivë) dhe Ndryshimet Klimatike u zhvilluan gjate javes se fundit te Janarit dhe javes se pare shkurtit 2021. Para këtij takimi jane përgatitur Pyetjet bilaterale të shqyrtimit, për të gjitha

  Lexo më shumë

 • Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

  Aktivitete

  SANE27 program, has supported the MTE in preparation of Action Plans for each directive / regulation of the Chapter 27. 27 Action plans were prepared for the sub-chapters on Air, Waste and Industrial Pollution and Control and draft screening questions for the relevant directives/regulations. Draft...

  Lexo më shumë

Aktivitete

Vacancy Announcement

Terms of Reference for recruiting pool of junior and senior National EU Approximation Experts in Environment and Climate Change,...

Lexo më shumë

Aktivitete

Planning Meeting for the November 2021-April 2022 Implementation Period

Supporting Albanian Negotiations in Environment, Chapter 27  (SANE27) phase II, has started its implementation on September 1,...

Lexo më shumë

Green27+

GREEN 27 - koalicioni i OJF-ve shqiptare bëhet pjesë e nismës rajonale

Të gjitha vendet në Ballkanin Perëndimor po e shohin integrimin në BE si horizontin e

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

9 takime për të prezantuar AP e përgatitur për nën-kapituj: Legjislacioni Horizontal, Cilësia e Ujit, Zhurma, Mbrojtja e Natyrës

Lexo më shumë