Aktivitete
Category

Aktivitete

Menaxhimi i produkteve plastike një përdorimëshe

Në tetor 31, 2022, SANE 27, së bashku me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, organizuan workshop-in “Menaxhimi i produkteve plastike një përdorimëshe”

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimi i trete i Bordit te SANE 27, faza II

Ne 26 tetor, 2022, Programi Suedez - Shqiptar, SANE 27 faza II, zhvilloi takimin e trete te Bordit. Ne kete takimin

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimi per planifikimin e aktiviteteve per periudhen nentor 2022-prill 2023

Ne tetor 25, 2022, u organizua takimi per planifikim e aktiviteteve per periudhen e ardhshme

Lexo më shumë

Aktivitete

Management of Special Waste Streams within the Extended Producer...

On October 11, 2022, SANE 27 supported the Ministry of Tourism and Environment, to organise the workshop on “Management of...

Lexo më shumë