Aktivitete
Category

Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

9 takime për të prezantuar AP e përgatitur për nën-kapituj: Legjislacioni Horizontal, Cilësia e Ujit, Zhurma, Mbrojtja e Natyrës

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

SANE27 program, has supported the MTE in preparation of Action Plans for each directive / regulation of the Chapter 27. 27 Action...

Lexo më shumë

Aktivitete

Conference “Integrated solid waste management in Albania – gaps, challenges...

Conference background: Albania is in the path of becoming a full EU Member-State and as such it is committed to transpose all...

Lexo më shumë

Aktivitete

Presentation of the timetable and the staff’s responsibilities for preparation...

The meeting was organized via Zoom platform, and it was focused on preparation of the Action plans for the sub chapter of Air,...

Lexo më shumë