Ekipi dhe partnerët e SANE 27

Nadezda Maslova

Menaxheri i mëparshëm i Programit, SEPA

nadezda.maslova@naturvardsverket.se

Cecilia Stafsing

Menaxheri i mëparshëm i Programit, SEPA

cecilia.stafsing@naturvardsverket.se

lotta

Charlotta Rodhe

Menaxheri i Programit, SEPA

Charlotta.Rodhe@Naturvardsverket.se

Slika_Jadranka (1)

Jadranka Ivanova

Ermira Bashllari

Ermira Bashllari

Koordinatore Programi

Sane27al@outlook.com

Partner kryesor në MTM

Ornela Cuci

Ornela Cuci

Zëvendës ministre për turizmin dhe mjedisin dhe Drejtuese e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin 27 – Mjedisi dhe Ndryshimi Klimatik
Ornela.Cuci@turizmi.gov.al

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Asistencës dhe Marrëveshjeve në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit;

Elkida Sinani

Acting Director of Department of Integration, Coordination, Agreement and Assistance,  MTE

Marsida Harrizaj

Specialiste në Sektorin e Koordinimit dhe Integrimit, MTM

Kozeta Goga

Specialiste në Sektorin e Koordinimit dhe Integrimit, MTM

Anëtarë të Bordit SANE27:

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM):

Evisi Kopliku, Drejtoreshë e Drejtorisë së Integrimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në MTM, Kryetare e bordit të Programit

Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit, SEPA:

Urlik Westman, Drejtues i Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit, anëtar i bordit të Programit

Sida, Tomas Nystrom, Sekretar i Parë, Oficer Programi, Bashkëpunimi për Zhvillim, Burime Njerëzore dhe Mjedisi, anëtar i bordit të Programit

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme (MEPJ):

Altin Fuga, Shef Sektori, Sektor i Politikave Sektoriale, Drejtoria e Integrimit Europian, anëtar i bordit të Programit

Partnerë të tjerë në zbatim

Grupi Ndërinstitucional i Punës për Kapitullin 27 - Mjedisi dhe Ndryshimi Klimatik

Anëtar institucional i GPNI27

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Komentet janë të mbyllura.