Dokumenta

Dokumentet e përgatitura nga GPNI

- Tabela me direktivat dhe personin përgjegjës:

  1. Legjislacion horizontal
  2. Cilësia e ajrit
  3. Menaxhimi i mbetjeve
  4. Cilësia e ujit
  5. Mbrojtja e natyrës
  6. Ndotja industriale dhe Kontrolli
  7. Kimikatet
  8. Zhurmat
  9. Ndryshimi klimatik
  10. Mbrojtja civile

Komentet janë të mbyllura.