2018

Planifikimi i Investimeve në Mjedis për Negociimet për Kapitullin 27

In order to raise awareness of the environmental investment needed for the EU negotiations, and as well to increase understanding ...
Lexoni më shumë

Seminar Informues i Palëve të Interesuara për Përgatitjen e Negocimit të Kapitullit 27 në Shqipëri

MTE in collaboration with SANE27 on October 22-23 2018 organized a two days seminar in order to raise awareness for ...
Lexoni më shumë

Qasja për Përgatitjen për Negociatat dhe Vlerësimin e Boshllëqeve për Kapitullin 27

On September 27, 2018 MTE with the support of SANE27 organized the workshop “The Approach for Preparation for Chapter 27 ...
Lexoni më shumë

Komentet janë të mbyllura.