Aktivitete

Qasja për Përgatitjen për Negociatat dhe Vlerësimin e Boshllëqeve për Kapitullin 27

Më 27 Shtator 2018, MTM me mbështetjen e SANE27 organizoi seminarin "Qasja për Përgatitjen për Negociatat dhe Vlerësimin e Boshllëqeve për Kapitullin 27". Qëllimi kryesor i seminarit ishte prezantimi i qasjes për përgatitjen për negociatat me BE për Kapitullin 27 Mjedisi dhe Ndryshimi Klimatik, prezantimi i nevojave specifike të procesit të screening, identifikimi i direktivave për të cilat periudha kalimtare mund të jetë e nevojshme, si dhe diskutimi i metodologjisë për vlerësimin e boshllëqeve. Në këtë seminar ishin të pranishëm përfaqësues nga MTM, ministritë e linjës si dhe institucione të tjera përkatëse që kanë kompetencë në fushën e mjedisit

    Komentet janë të mbyllura.