2018
Tag Archive

Aktivitete

Planifikimi i Investimeve në Mjedis për Negociimet për Kapitullin 27

Për të rritur ndërgjegjësimin për investimet mjedisore të nevojshme për negociatat me BE-në, si dhe për të kuptuar më mirë

Lexo më shumë

Aktivitete

Seminar Informues i Palëve të Interesuara për Përgatitjen e Negocimit të Kapitullit 27 në Shqipëri

Në 22-23 tetor 2018, MTM në bashkëpunim me SANE27 organizoi një seminar dy-ditor me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për procesin e negociatave me BE-në

Lexo më shumë

Aktivitete

Qasja për Përgatitjen për Negociatat dhe Vlerësimin e Boshllëqeve për Kapitullin 27

Më 27 Shtator 2018, MTM me mbështetjen e SANE27 organizoi seminarin "Qasja për Përgatitjen për Negociatat dhe Vlerësimin e Boshllëqeve për Kapitullin 27".

Lexo më shumë