Lajme

Mbledhja e Bordit SANE 27

Më 3 maj, Sane 27 mbajti mbledhjen e 4-të të Bordit. Ky event ishte i veçantë, pasi kishim nderin të kishim praninë e Ministres suedeze për Çështjet e BE-së, znj. Jessika Roswall, së bashku me Ministren e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë, znj. Mirela Kumbaro. Një diskutim i rëndësishëm u zhvillua rreth sfidave të Kapitullit 27 gjatë procesit të anëtarësimit në BE.th Board Meeting. This event was special, as we were honored to have the presence of the Swedish Minister for EU Affairs Ms. Jessika Roswall, together with Minister of Tourism and Environment of Albania, Ms. Mirela Kumbaro.  A great discussion took place about the challenges of Chapter 27 during EU accession process.

Më pas u ndoqën procedurat e Bordit dhe u miratua Progres Raporti për periudhën nëntor 2022-prill 2023 dhe Plani i aktiviteteve për periudhën e ardhshme maj-tetor 2023.

    Komentet janë të mbyllura.