Green27+

GREEN 27 - koalicioni i OJF-ve shqiptare bëhet pjesë e nismës rajonale

Towards an articulated voice for EU negotiations   All countries in the Western Balkans are looking at EU integration as the common horizon of the future. Despite the efforts made so far, the NGO community remains critical on the progress, especially related to the transposition and the implementation of Chapter 27. More than 33 NGO …

Uji: Pasuria jonë e pa menaxhuar

Legjislacioni mjedisor evropian dhe parimet e menaxhimit të integruar të burimeve ujore në perspektivën shqiptare. Shqipëria është vendi i dytë më i pasur në Evropë përsa i përket burimeve ujore, me një sipërfaqe ujore të konsiderueshme, e përllogaritur sa dyfishi i sipërfaqes territoriale. Bukuritë dhe vlerat e burimeve tona ujore janë të paçmuara, dhe është e lehtë ta konstatosh këtë fakt

Përse lundrojnë mbetjet?

Erni Kocani, URI As a developing country, Albania continues to face numerous environmental problems. Demographic change, rising consumption, low education on environmental issues and many other factors of a free economy cause mismanagement of the amount of waste generated. During the drafting of the report on the assessment of the level of approximation of European …

A është Shkatërrimi i Natyrës mënyra e duhur për zhvillim?

Vjosë-Narta is a wonderful wetland complex along the Adriatic coast of Albania, a small country in the Mediterranean, blessed with fascinating landscapes and very high biodiversity values. The site, extending over a complex of habitats, including lagoons, salt-marches, coastal dunes and riverine forests, is part of the Albanian network of protected areas, (Protected Landscape – …

Përse i burgosin kafshët?!

Genti Kromidha, GREEN27 “Daddy, why did they put the animals in prison here” – my daughter asked me while we were having lunch in one of the restaurants around Tirana. Just one night ago, it happened that I was preparing the evaluation report on the level of approximation and implementation of the European Directive on …

Komentet janë të mbyllura.