2019
Tag Archive

Aktivitete

Kërkesat e Direktivave për emetimet industriale dhe impiantet mesatare të djegies

Më 4 dhjetor 2019 u zhvillua seminari me temë "Kërkesat e Direktivave për emetimet industriale

Lexo më shumë

Aktivitete

Përgatitja për negociatat për Kapitullin 27: mobilizim për mbështetje për mjedisin Shqiptar

"Përgatitja e negociatave për Kapitullin 27: mobilizim per mbështetje për mjedisin shqiptar", u mbajt më 11 nëntor 2019.

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimi “ Përgjegjësitë e Zgjeruara të Prodhuesit për Menaxhimin e disa rrymave të Mbetjeve” – nga koncepti tek krijimi i një sistemi

(paketimin, mbetjet e pajisjeve elektronike dhe elektrike, bateritë dhe akumulatorët dhe automjetet jashtë përdorimit)

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimet NAD (7-18 tetor)

Gjatë periudhës 7-18 tetor 2019, u zhvilluan 7 takime midis ekspertëve kombëtarë dhe përfaqësuesve të institucioneve përkatëse,

Lexo më shumë