Aktivitete
Category

Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

SANE27 program, has supported the MTE in preparation of Action Plans for each directive / regulation of the Chapter 27. 27 Action...

Lexo më shumë

Aktivitete

Conference “Integrated solid waste management in Albania – gaps, challenges...

Conference background: Albania is in the path of becoming a full EU Member-State and as such it is committed to transpose all...

Lexo më shumë

Aktivitete

Presentation of the timetable and the staff’s responsibilities for preparation...

The meeting was organized via Zoom platform, and it was focused on preparation of the Action plans for the sub chapter of Air,...

Lexo më shumë

Aktivitete

Përgatitja për t'ju përgjigjur pyetjeve të Screening për nënkapitujt e Ajrit, Mbetjeve dhe Kontrollit të Ndotjes

Në pritje të një vendimi pozitiv për hapjen e negociatave me BE-në në maj të vitit 2020, MTM më 27 Janar 2019 me mbështetjen e SANE27

Lexo më shumë