Aktivitete
Category

Aktivitete

Takimi “ Përgjegjësitë e Zgjeruara të Prodhuesit për Menaxhimin e disa rrymave të Mbetjeve” – nga koncepti tek krijimi i një sistemi

(paketimin, mbetjet e pajisjeve elektronike dhe elektrike, bateritë dhe akumulatorët dhe automjetet jashtë përdorimit)

Lexo më shumë

Aktivitete

Takimet NAD (7-18 tetor)

Gjatë periudhës 7-18 tetor 2019, u zhvilluan 7 takime midis ekspertëve kombëtarë dhe përfaqësuesve të institucioneve përkatëse,

Lexo më shumë

Aktivitete

Bashkëpunimi ndërmjet universiteteve, sektorit privat dhe qeverisë shqiptare per hartimin e politkave Mjedisore

Takimi i palëve të interesuara "Bashkëpunimi midis Universiteteve, sektorit privat dhe qeverisë shqiptare per hartimin e politikave

Lexo më shumë

Aktivitete

Përfshirja e OJQ-ve në negociatat me BE-në për Kapitullin 27 - Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

OJQ-të vlerësohen si një nga palët e interesuara më të rëndësishme, pjesëmarrja e të cilave mund të sjellë vetëm avantazhe për bisedimet me BE-në për

Lexo më shumë