Aktivitete

Takimi per planifikimin e aktiviteteve per periudhen nentor 2022-prill 2023

Ne tetor 25, 2022, u organizua takimi per planifikim e aktiviteteve per periudhen e ardhshme, nentor 2022-prill 2023. Gjate takimit ishin prezent perfaqesues nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, perkatesisht pika e kontaktit te SANE 27, ekipi i DICAA, drejtori i programit si dhe ekipi i SANE 27. Takimi u konsiderua nje sukses. Te gjitha konkludimet do ti bashkengjiten planit te aktiviteteve nentor 2022- prill 2023, i cili pritet te aprovohet gjate takimit te Bordit.

    Komentet janë të mbyllura.