2021
Tag Archive

Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

9 takime për të prezantuar AP e përgatitur për nën-kapituj: Legjislacioni Horizontal, Cilësia e Ujit, Zhurma, Mbrojtja e Natyrës

Lexo më shumë